Girdi yapan Özkurder

Örgütlü Sivil Toplumun Dayanılmaz Ağırlığı!

Bu ülkede insanlar, her türlü kanunsuzluğa, haksızlığa, yolsuzluğa, yönetenlerin vurdumduymaz ve dediğim dedik anlayışına alıştı ve düzen bu şekilde olduğu için de yeni yetişen gençlikte buna alışıyor. Her ne hikmetse örgütlü olmaya ve örgütlülüğün gücünü görmeye alışamadı- alışamıyor. Buna rağmen tek başına bir şey yapamayacağını görerek bundan on-onbeş yıl önce memurlar sendika kuracak deselerdi kim […]

Hoşgörü ve Uzlaşma En Temel Sorunumuzdur.

İster bireysel olsun isterse de toplumsal, olmayan şeyler daima arzu edilir. En çok olmasını arzu ettiğimiz şeyleri ağzımıza sakız ederiz, çünkü yok olan odur. Ülkemiz insanlarının en çok istediği ve arzu ettiği şeyde hoşgörü ve uzlaşmadır. Yok olanda odur, yaşanan kültür değerleri olarak hayat bulmayan en temel sorunlarımız hoşgörü ve uzlaşmadır. Hoşgörü ve uzlaşmanın bir […]

Kolay Başarı Yoktur

Emek vermeden büyük amaçlara ulaşılamaz. Yalnızca fırsat kollayıp dışımızdaki etkenlerin dengesinden yararlanarak; kendimiz hiçbir çaba harcamadan sonuca varamayız. Planlı, düzenli, sürekli çalışmayı yaşama biçimi edinmemiz şarttır. Böyle bir canlanmayı göstermemek için toplumumuz diretiyor. Çalışmak ise, bedensel ve ruhsal sağlığı korumanın önemli gereklerinden biridir. Tembellerin bedensel ve ruhsal sağlıkları bozuktur. Sen yaşarsan, sevdiklerine ve ülkene iyi […]

Kaçak Kurslarla İlgili

Kaçak Kurslar ile 625 Sayılı Yasaya Bağlı Kurslar Arasındaki Farklar 625 SAYILI YASAYA BAĞLI KURSLAR KAÇAK KURSLAR 1 Yasal bir statüde ve resmi denetim altındadır. Yasal değildir ve tamamen denetim dışıdır. 2 M.E.B. onaylı Kurs bitirme belgesi verirler. Kurs bitirme belgesi veremezler. 3 Planlanmış,programlanmış ve denetim altında bir sistemle eğitim-öğretim gerçekleştirilir. Belirli bir planı yoktur. […]

Meslek Edindirmenin Önemi

Gençlerimiz için iş bulmak mı önemli? Gösterişli diplomalar alıp, boşta kalmak mı? Almanya kalkınmasını, mesleğe yönlendirmeyi ilkokulda yaparak sağladı. Bizde ise üretime yönelmeden yıllar süren okullar ve üniversite, nüfusun çoğunu üretimden koparıyor. Tüketime sevkediyor. Bu sonuç, mesleğe yönlendirmenin erken yaşta başlaması ve pratik meslek kursları ile sağlanmıştır. Herkes işine erken yaşta kavuşmalı; eğitimini meslek içinde […]

Kurslara Ağır Darbe

ÖZ-KUR-DER ÖZEL ÖĞRETİM KURSLAR, DERSANELER ve ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDY CENTRES IN TURKEY Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı Kat:1 No:7/6 Kızılay/ANKARA Tel / Fax: (0312) 430 35 72 HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNİN STK’ LARIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDEN ÇIKMARILMASI KURSLARA AĞIR DARBE VURMUŞ VE HAKSIZ REKABET YARATMIŞTIR. […]

Program İlavelerinden Müfettiş Raporları Kaldırıldı

Sayı:36 Konu: Program İlavelerinde Müfettiş Raporu Kaldırıldı 10/08/2006 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü   Üyelerimizle yaptığımız bölge toplantılarında program ilavesi hususunda bir konuda genel istek oluşmuştur. Aynı nitelikte olan kurs türlerinde program ilavesi yaparken; Kontenjan değişmediği sürece, Kursun tür ve niteliğine göre aynı araç – gereç, laboratuar kullanıldığında; Müfettiş görevlendirilmesi yapılmadan kurumlarımızın […]

Almanya ile Derneğimiz Arasında Bilgisayar Pasaportu Anlaşması Yapıldı.

XPERT / AVRUPA BİLGİSAYAR PASAPORTU (Daha fazla bilgi için : www.xpert.online.de) The Xpert Avrupa Bilgisayar Sınav Geçme Kurs Sistemi, ofis uygulamaları ortamındaki mevcut uygulamalı programlarda bilgi ve pratik becerilerin tamamını öğretmeyi amaçlar. Sistem sekiz modülden oluşmaktadır. Her bir modül bütün Avrupa da standartlaştırılmış bir sınavla tamamlanır.          Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu aşağıdaki zorunlu modüllerin başarılı […]

Örgütler Neden Sürekli Gelişmelidir?

İster özel sektör işletmeciliği, isterse devlet örgütü olsun, kuruluş amaçları insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Özel sektör kâr amacıyla kurulmuş olmakla birlikte, özel sektörün varlıklarını sürdürebilmesi için müşterilerini noksansız hoşnut etmeleri ve onların beğenisini kazanmaları gerekir. Devlet örgütleri kâr amacıyla kurulan özel sektörlerinden bu yönüyle ayrılsalar da, devletlerin temel amacı da yurttaşlarının en yüksek düzeyde mutluluğu sağlamaktır. […]

Özel Öğretimin Önemi

Toplumların gelişmesinde eğitimin önemi çok büyüktür. Gelişmişlikte eğitim sürecini göz ardı etmek mümkün değildir. Gelişmişliğin bu sürecinde özel öğretimin payını görememezlikten gelemeyiz; bu mümkün de değildir. Ülkelerin kalkınmasındaki en büyük payın, nitelikli insan gücünde olduğunu da göz ardı etmek mümkün değildir. Demokratik sistemlerde her tür eğitime yer verilmiş olmanın sebeplerinden birisinin bu olduğu inancındayım. Bu […]