Program İlavelerinden Müfettiş Raporları Kaldırıldı

Sayı:36

Konu: Program İlavelerinde Müfettiş Raporu Kaldırıldı

10/08/2006

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Üyelerimizle yaptığımız bölge toplantılarında program ilavesi hususunda bir konuda genel istek oluşmuştur.

Aynı nitelikte olan kurs türlerinde program ilavesi yaparken;

  1. Kontenjan değişmediği sürece,
  2. Kursun tür ve niteliğine göre aynı araç – gereç, laboratuar kullanıldığında;

Müfettiş görevlendirilmesi yapılmadan kurumlarımızın ilgili programı ve öğretmen teklifini yaparak Valilik oluruyla, Bakanlığımıza bilgi verilerek, program ilavesinin yapılması istenmektedir.

Makamınızca da Uygunsa;

Yönetmelikte gerekli düzeltmenin yapılması kurumlarımızın iş ve işleyişini rahatlatacaktır.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Hilmi ALPAN

ÖZ-KUR-DER

Yön.Kur.Bşk.                                                                                  

EKİ: Aynı kurs niteliklerini gösterir örnek liste.