Özel Öğretim Kurumları Kanununda Önemli Değişiklik!

Belediyeler, Üniversite(Sürekli Eğitim Merkezleri), Dernek ve Vakıf gibi kurumlar özel öğretim kurumlarının alanlarını ticari fırsat alanı olarak düşünüp tali işlere giremeyecekler.

Ödev Kapaklar? Meb

3 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yer alan 78. Maddeye EK Madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; okullar ve özel öğretim kursları hariç diğer tüm kurumlar, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak sınav organizasyonu düzenleyemeyecek. Belediyeler ise Bakanlıkça onaylanan işbirlikleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek olmak üzere ücretsiz kurslar açabilecek.

Ülkemizde herkes her işi yapar gibi bir yanlış anlayış mevcuttur. Alanında uzman olmayan kişi ve kuruluşların kaliteli hizmet ve ürün üretmesini beklememek gerekir. Kaliteli hizmet veya ürün üretemeyen kişi ve kuruluşlar, başta halk olmak üzere çalışanlarına ve ilgili sektöre ciddi zararlar vermektedir. Aynı zamanda dünya ile rekabet edecek sonuçlar alınmasını sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle ülkemizin kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması zorlaşmaktadır.

Ancak bazı güzel adımlar, kanuni düzenlemeler ile de olsa yapılma çabasının olması sevindiricidir. Buna iki örnek olarak; Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmaları ve Özel Öğretim Kanunundaki aşağıdaki değişiklik gösterilebilir.

Eğitim ve Öğretim bir ülkenin kalkınmasında tartışmasız en önemli konudur. Ülkemizde değişik konularda, kamuya açık eğitim vermeyen kurum neredeyse kalmadı.

Eğitim alan bir kişi, o konuyu bilmediği için eğitim alır. Zaten bilmediği bir konuda karar vermek durumundadır. Hal böyle olunca karar aşamasında çok sayıda yanlış seçenekle karşılaşmakta ve çok büyük oranla da kişi yanlış eğitim kurumunu(!) tercih etmektedir. Aldığı eğitimi bilmediği için de eğitimin işe yarar ya da yaramaz olduğunu eğitim esnasında anlayamaz. Eksik ve yanlış eğitim alarak mesleğini eksik ve yanlış yapmaya başlar veya zaten yetersiz olduğu için işe başlayamaz. Bu durum “gömleğin ilk düğmesi, son düğmesi” sürecinin başını oluşturmaktadır.

Neyse ki bu konuda herkesin her işi yapmaması, herkesin alanında kanuni, yetkin ve etik yapması için küçük ama önemli bir adım atıldı. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yer alan 78. Maddeye eklenen ek madde (Ek cümle: 31/10/2016 – KHK-678/34 md.) ile artık, İlgili madde: “Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. (Ek cümle: 31/10/2016 – KHK-678/34 md.) Belediyeler ise il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.(1)” şeklindedir.

 

Daha güzel adımların ve uygulamaların ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olmasını umut ediyoruz.

İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi

19 Ocak 2017 tarih ve 2017/4 sayılı Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen Genelge’yle eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği adı altında veya herhangi bir ad belirtmeden faaliyet yürütenlerin tespit edilmesi halinde para cezası verileceği ve kapatılacağı duyuruldu.

Söz konusu Genelgede Valiliklerce, izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, “Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlığımız uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 3’üncü maddesine istinaden, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 67/A maddesinde yapılan düzenlemeler gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verilecek, böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.” uyarısında bulunuldu.

19 Ocak 2017 tarih ve 2017/4 sayılı Genelge

“İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Denetim” Haber

Çeşitli Kursların Sorunları

Konu 1: Çeşitli kurslarda (2/3) asil görevli eğitimci bulundurma zorunluluğu kaldırılmalıdır.
Gerekçe: Örgün Eğitim Kurumlarında (özellikle okullarda) olması gerektiğine inandığımız kurumlarda (2/3) asil görevli eğitimci bulundurma zorunluluğu çeşitli kursların yapısı gereği yüksek bir standarttır. Çeşitli kursların pek çoğu yılın sadece bazı aylarında kursiyer kaydı yapabilen, bazen sadece yılın bir kaç ayı eğitim yapabilen, aylarca eğitim yapmadan boş kalan kurumlarımız mevcuttur. Böyle bir zorunluluğun bulunması kurumlar için ağır yükler oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumlarda (2/3) asil görevli eğitimci bulundurma zorunluluğu “Çeşitli kurslardan” kaldırılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.

Konu 2: Uzaktan öğretim kurs programlarının çeşitli kurslarda kullanılabilmesine ve ayrıca mevcut programların da ihtiyaca göre bazı bölümlerinin internet veya uzaktan öğretim ile de yapılmasına izin verilmelidir.
Gerekçe: Günümüz koşullarında eğitim öğretimde internet ve uzaktan öğretimden yararlanmak bir zorunluluk olmuştur. İnternet ve uzaktan öğretim imkanından çeşitli kursların da faydalanması gerekmektedir. Bunun için yeterli kriterleri yerine getiren çeşitli kursların internet tabanlı veya uzaktan öğretim programını uygulayabilmesi bir ihtiyaçtır. Nasıl ki daha önce (HBÖGM) modül programlarının kurslarda kullanımına genel müdürlüğün onayı ile izin verilmişti, benzer uygulamanın bu programlarda da yapılmasını beklemekteyiz.

Konu 3: Müfredat programlarında eğitime katılacak kursiyer eğitim seviyesi (bazı programlar hariç) ilkokul seviyesine düşürülmelidir.
Gerekçe: Şu anda kurumlarımızda uygulanmakta olan aynı içerik ve isimde olan iki farklı kuruma ait olan programlardan biri olan HBÖGM modül programında okur yazar olmak yeterliyken, TTK onaylı programda ise lise mezuniyet şartı gibi bir yeterlilik istenmektedir.
Bu nedenle kurumlarımızda uygulanan programlardaki kursiyerin eğitim seviyeleri, Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürlüğü modül seviyelerine göre düzenlenmeli, genel olarak da ilkokul eğitim seviyesi kabul edilmelidir.

Konu 4: Müfredat programlarının süreleri çok uzun olan programların süreleri kısaltılmalı ve/veya bu programlarda kursiyerler seviye tespit sınavı ile alınabilmelidir. Daha önce alınmış bir yeterlilik oranına göre kursiyerin alacağı eğitim süresi ¼ oranına kadar düşülmelidir.
Gerekçe: Bazı eğitim programlarının eğitim süreleri çok uzun olduğu için uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Programlara meslek lisesi, meslek yüksekokulu, üniversite öğrenci veya mezunları eksikliklerini gidermek veya kendilerini yenilemek amacıyla katılabilmekte ancak; bu programlar içerik olarak tercih edilen program olmasına rağmen seviye uzunluğundan dolayı kursiyerler tarafından tercih edilememektedir. Bu nedenle programlar işlevsel hale getirilmelidir.
Bilgisayar ve yabancı dil programlarında olduğu gibi önceden bilgi edinmiş kursiyer seviye sınavı sonucuna göre eğitime alınabilmelidir. Bu şekilde eğitim programların süreleri dörtte bir oranına kadar kısaltılabilmesine imkan verilecek düzenlenmenin yapılması gerekmektedir.

Konu 5: Çeşitli kurslarda verilen belgelerin kalitesinin artırılması amacıyla kurs bitirme sınavları çeşitli kurslar ve HBÖGM kurumlarının (İşkur ve belediye kursları dahil) açmış olduğu kurslar ile birlikte ve merkezi olarak yapılmadır.
Gerekçe: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel bütün kurslarının Milli Eğitim Müdürlüklerince ortaklaşa (TEOG sınavı gibi) yapılmaması, kurslarca verilen eğitimlerin kalitesinde ve sınavların ciddiyetinde kuşku uyandırmaktadır. Bu nedenle ortak soru bankası ile kurs bitirme sınavlarının ortak yapılması gerekmektedir. Ancak sadece çeşitli kursları kapsayacak bir merkezi sınav kursiyerlerin HBÖGM veya diğer kolay belgelendirilme yapan kurumlara yönlendirilmesine neden olacağı için yapılacak ortak sınavlar kesinlikle tüm kurumları kapsamalı ve az iki ayda bir yapılmalıdır.

Konu 6: Bilgisayar eğitimi yapan kurslara teorik derslik olmamalı, uygulama dersliği kontenjan belirlemede kullanılan 7 m3/kişi kriteri düşürülmelidir.
Gerekçe: Bilgisayar Kurs Grubunda Teorik derslik zorunlu olmamalı, isteğe bağlı kullanılmalıdır. Uygulama dersliği yeterli olmalıdır. Çünkü bilgisayar eğitimlerinde hem teorik hem de uygulama dersliği ihtiyacı artık kalmamıştır Eğitimde kullanılmayan atıl bir derslik olan teorik derslik kaynak israfıdır, uygulama dersliği yeterlidir.
Uygulama dersliğinin kontenjanını belirlemede kullanılan 7 m3/kişi hesabı yüksek bir kriterdir. Çünkü günümüz bilgisayarları eksi yıllardaki gibi değil, boyutları ciddi oranlarda küçülmüş, digital ekran ya da dizüstü bilgisayarlar ile eğitim verilmektedir. Bu nedenle uygulama dersliklerine teorik dersliklerin kontenjan hesabındakine benzer (3,5 -4,5 m3 gibi ) bir hesapla kontenjan verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Konu 7: Bir uygulama dersliği için yalnızca beş program izni sınırı olmamalıdır.
Gerekçe: Bir uygulama dersliği için yalnızca beş program izni getirilmesi kursların farklı program açmasını ve kendisini yenilemesini kısıtlamaktadır. Kurumlar her izin aldıkları programda düzenli periyotlarla grup açmaları söz konusu olmamakta, bazen ihtiyaç olduğunda grup açabilmektedirler.Bu nedenle yönetmelikteki bu sınırlama kaldırılmalıdır.

Konu 8: Kurumlara uygulanan cezalar makul ölçülere çekilmeli, özel öğretim kurumlarında kurum türüne göre cezalar farklı kategoride değerlendirilmelidir.
Gerekçe: Kurumlara verilen cezalar çok yüksek seviyededir. Para cezaları mali açıdan büyük kurumlar olan okullar gibi kurumlar için çok önemli olmasa da çeşitli kurslar için bu cezalar çok yüksek cezalardır. Cirosu 5-10-50 milyon TL olan kurumlar ile cirosu 20-30 bin TL olan kurumların aynı miktarda ceza olmamalıdır.

Konu 9: Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7.maddesinde kurum adıyla ilgili düzenlemede bir değişiklik yapılmalıdır.
Gerekçe: Şu anda Yönetmeliği’nin 7.maddesinde; “ Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.” ifadesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini önermekteyiz.

“Kurumlar; tüm resmi yazışmalarında tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında kurum ve şirket adını da kullanır.”

İlgili doküman için tıklayın.

Özel Eğitim Kurumlarının Açılış ve İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Özel Öğretim Kurumları 5580 sayılı Kanun ve bu kanuna uygun olarak çıkartılan Özel Öğretim Kurumları  STANDARTLAR YÖNERGESİ’nde belirtilen standartlara  standartlara göre açılır ve ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE göre işletilmesi yürütülür.

 

Standartlar Yönergesinin ‘’GENEL HÜKÜMLER’’ başlığı altında belirtilen;

Yerleşim planı 35×50 ebadında üç nüsha olacak tüm bölümlerin alanları,yükseklikleri (2.40 m. Den aşağı olamaz) Pencereler  derslik taban alanının % 10’undan küçük olmayacak . Uygulama alanları ve dersliklerin pencereleri dış cephede bulunması gerekir. kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. derslik kapılarına eşik yapılmaz. Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.Giriş katın üzerinde katlar bulunması halinde yangın merdiveni zorunludur.Kurumun girişte uygun bir  yerine Atatürk Köşesi düzenlenir.Yerleşim planında tüm bölümler ölçüleri ile birlikte gösterilmelidir.

Bunların dışında kurum türüne göre  (Özel Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mtsk, özel kurslar, Rahabilitasyon merkezleri, Özel eğitim okulları, hizmet içi eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri gibi kurumlar   Standartlar yönergesinde kendi başlıkları altındaki standartlara uyun olarak kurum açma işlemlerini yaptırabilirler.

1-Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Kurum Açma, Devir Nakil ve Kapatma Bölümü

   Kurum açacak gerçek veya tüzel kişiler Form dilekçe, adli sicil beyanı, şirket kararı, şirket tüzüğü, 35X50 ebadında üç adet yerleşim planı,itfaiye raporu,sağlık raporu ve teknik rapor(deprem dayanıklılık raporu), Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, özel öğretim kursu açacaklar için (Ek-4)‟te yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından en fazla üç bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı. Yönetici çalışma izin teklifi, tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.

Bina kendinin ise tapu aslı ve fotokopisi, kiralık ise tapu aslı ve fotokopisi ve kira sözleşmesi aslı,kurum konut imarlı binada  ise kat malikleri muvafakati belgeleri ile bağlı bulunduğu ilçe Milli eğitim Müdürlüğüne kurum açma başvurusu yapılır.

Özel Öğretim Kurumları Milli eğitimden izin almadan kontenjanı etkileyecek yerleşim planlarında değişiklik yaptıkları takdirde kurumları  kapatılır.Kontenjanı etkilemeyen değişikliklerde yine milli eğitime bildirilir.Ancak bunun için müfettiş incelemesi gerekmez.

Kurumun yukarıda belirtilen kurum açma  şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde kapatılır.

Her öğretim yılı başında çalışma takvimi, sonunda yıl sonu raporu milli eğitime yazılır.

Program ilavesi yönetmeliğin 13. Maddesine göre yapılmalıdır.Onay almadan program uygulamak kapatma sebebidir.Kapatma ve program ilavesi de milli eğitim müdürlüğünün onayı ile yapılır.Kat ilavesi de ilave edilecek kat için teknik rapor,itfaiye ve sağlık raporu istenir.Eğer ilave edilecek katın yüksekliği        2.40 m. nin altında ise işleme başlama halinde mevcut kattaki kullanım hakkı da kaybolarak ruhsat iptali yapılır Bu nedenle yönetmelik değişikliği olan 08/08/2015 tarihinden önce ruhsat alanlar için kazanılmış hak olmakta.Bu tarihten sonra kurum açacaklar ise yükseklikte 2.40 m kuralına uymak zorundalar.

Devir işlemleri noterde yapılır.Bu kurucu değişikliği  ve kurum devri şeklindedir.Her iki halde de devir alan; noter devir işleminden sonra milli  eğitim müdürlüğü ile muhataptır.Yönetici,  öğretmen ve diğer personelin yenilenen iş sözleşmelerini en kısa zamanda milli eğitime bildirmek zorundadır. Devir tarihinden itibaren beraber çalıştıracağı personelin sigorta işlemlerini başlatmak zorundadır.

Makul bir sebep göstermek şartıyla kurum nakli yapılabilir.Nakilde kurum açma işlemlerinin aynısı yapılır.

Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda ücretli veya ücretsiz, kısa süreli geçici ve Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir.

   2-Personel nitelikleri , atanması ve  şartları

Özel okullarda; öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.

Okullar dışındaki kurumlarda Müdür için  lisans mezunu olmak.

Görevlendirilecek personel Okullarda öğretmen,

Diğer Kurumlarda Öğretmen:Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim mezunu  yada formasyonlu olmak

Uzman :lisans mezunu ve alanında uzman veya sertifikalı olmak

Usta öğretici:Orta öğretim mezunu alanında uzman veya sertifikalı olmak

Görevlendirileceklerden istenen belgeler

1- İş Sözleşmesi,

2-Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,öğretmen yetiştiren fakülte mezunu değilse formasyon belgesi,

3-Daha önce Özel kurumda çalışmış ise  istifa onayı,

4-Adli sicil belgesi veya Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı

5-İlk defa başlayanlar için hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi,

   6-Aynı ilde bir özel kurumda çalışıp da ayrılanlardan:

a)Hizmet belgesi,

b)Öğrenim Belgesi,

c)Formasyon belgesi istenmez

   d)Diğer personelden Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı, ve en az ilkokul mezunu olduğuna dair  diploma

   Sözleşme süresi biten personelin sözleşmeleri eğer devam edecekse toplu onay ile bir ay önceden yenilenir.

Süresi biten personele istifa onayı alınır.Eğer bunlar zamanında yapılmazsa kapatma sebebidir.Sigortasız elman çalıştırmaya girer.İstifa edenler altı ay geçmeden aynı kurumda çalışamazlar.

Personel ayrılmak istediğinde 4857 sayılı İş Kanunu belirtilen sürelere göre kurum müdürüne önceden bilgi verir.Ayrılan personel yerine on gün içinde atama yapılmalıdır.Ayrılmak isteyen personelin yazısı en geç beş gün içinde bildirilir.Zorunlu olarak müdür ayrıldığında şartları taşıyan birine vekalet kurucunun teklifi ile verilir.Bu süre üç ayı geçemez.

Kurum Milli Eğitime bildirdiği öğretim programına ve saatlere uymak zorundadır.

Sınıflarda kontenjanı aşan öğrenci kursiyer v.b. tespiti kapatma sebebidir.Onaysız eğitim personeli çalıştırmakta aynı kapatma sebebi olarak nitelendirilmektedir.

Kayıt yaptırıp ta sonra ayrılan öğrenci ve kursiyerlerle ilgili iş ve işlemler yönetmeliğin 56. Maddesine göre yapılır.Bununla ilgili birçok sorun yaşanmaktadır.Eğer şikayetle ilgili ücret iadesi söz konusu ise o zaman bilgi alınarak işlem yapılmalıdır.

Her kurum % 3 ücretsiz kuralına uymalıdır.Bununla ilgilide müfettişler cezai işlem uygulamakta yada uyarı yazmaktadırlar.

Personel kimlik kartı sicil defterine işlendikten sonra onaylanarak personele verilmeli ayrılırken de teslim alınmalıdır.

Kurum içinde sigortasız diğer personel ve onaysız eğitim personelin çalıştırılması  ile kayıtları yapılmayan kursiyerlerin eğitim öğretim hizmetlerinden yararlandığının  tespit edilmesi kapatma sebebidir.

Kurum açılış amaçları dışında faaliyet gösteremez.

Kurumda öğretim yılı başında ve sonunda Öğretmenler kurul kararı ve disiplin kurulu en az iki defa toplanıp karar almalıdır.

Tutulacak defter ve dosyalar yönetmelikte belirtilmemekle beraber 21. Maddede teslim edilecek belgelerde sayılmakta ve 69. Maddede diğer mevzuat hükmü ile resmi kurumların tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir hükmünde belirtilmektedir.

Yinede kurumda Gelen-Giden evrak,Öğrenci kayıt,Öğretmenler ve Disiplin Kurulu karar defteri ve bunlarla ilgili gelen ve giden evrak dosyaları, Genelgeler dosyası, Kurum açılış dosyası, personel özlük dosyası bulundurulmalıdır

 

Çalışmalarınızda başarılar ve bol kazançlar dilerim.

 

Ali TEMEL

Emekli Müfettiş

Kurslara Ağır Darbe

ÖZ-KUR-DER

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLAR, DERSANELER ve ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDY CENTRES IN TURKEY

Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı Kat:1 No:7/6 Kızılay/ANKARA Tel / Fax: (0312) 430 35 72

HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNİN STK’ LARIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDEN ÇIKMARILMASI KURSLARA AĞIR DARBE VURMUŞ VE HAKSIZ REKABET YARATMIŞTIR.

‘KONU İLE İLGİLİ İTİRAZ DİLEKÇEMİZ YETKİLİLERE AŞAĞIDAKİ METİN İLE SUNULMUŞTUR’

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm mesleki kursların bağlı bulunduğu derneğimizin üyeleri ile muhtelif illerde yapılan bölge toplantılarında ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ve HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ incelenmiş olup, aşağıda belirtilen hususlarda ciddi sorunlar ve haksız rekabet ortamı doğacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Yönetmelik hazırlama çalışmaları aşamasında hazırlanan yönetmeliklerin tek bir isim altında MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR VE HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ olarak belirlenmesi ve kursların ve hizmet içi eğitim merkezlerinin tek bir yönetmelik ile standarda bağlanması gerekliliğini belirtmiş olmamıza rağmen iki ayrı yönetmelik hazırlanmış ve meslek kurslarının faaliyet alanları sınırlandırılarak haksız rekabet ortamı hazırlanmıştır.

Meslek kurslarımız kriz döneminde ekonomik mücadelelerine devam ederken, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığından izin almadan 5580 sayılı yasaya aykırı olarak DANIŞMANLIK adı altında faaliyet gösteren ve sayıları yaklaşık olarak 1500’e ulaşan kaçak kurslarla mücadele etmekte, bir yandan da eğitim yetkisi olmamasına rağmen paralı eğitim faaliyetlerinde bulunan DERNEKLER, VAKIFLAR, SENDİKALAR ve MESLEK ODALARI ile rekabet etmeye çalışmaktadırlar.

Bu kurumlara birde HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ’ nin eklenmesi meslek kurslarının geleceği açısından ( yatırımları, istihdamları, vergi ödemeleri vb. ) telafisi mümkün olmayacak önemli sorunlar doğuracaktır.

Meslek Kurslarımız ile Hizmet İçi Eğitim Merkezleri  karşılaştırıldığında ;

Meslek Kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen belirli bir öğrenci kontenjanı ile çalışmaktadırlar. Bu kontenjanın üzerinde öğrenci-kursiyer almaları ve eğitim vermeleri mümkün değildir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği incelendiğinde bu kurumların şirket, fabrika ve otellerin bünyesinde oluşturacakları derslikler için kontenjan diye bir kavram olmadığı görülmekte, bu durum çok ciddi bir haksız rekabet ortamı yaratmaktadır.

Meslek Kursları, eğitim verdikleri sınıflar ve kursiyerlerin kullanımına açık diğer mekanları için ( Müdür Odası, Kurucu Odası, Büro + Arşiv, Öğretmeler Odası, Tuvalet Sayıları, Kantin Bölümü, Atatürk Köşesi, Yangın Merdiveni vb. ) Milli Eğitim Müdürlüğünden, Bayındırlık Bakanlığından, İl Sağlık Müdürlüğünden ve İl İtfaiye Müdürlüğünden izin mahiyetinde raporlar alarak faaliyet gösterirler.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezleri anlaşma yapacakları şirketlerin, fabrikaların yada otellerin bünyesinde, standartlara uygun olup olmadığı belli olmayan sınıflarda,  yangın ve/veya deprem için güvenirliği belli olmayan mekanlarda eğitim verebilme yetkisine sahip olmaktadırlar. Kursiyerlerin can güvenliğinin sorgulanabileceği bu sağlıksız ortamlarda eğitim verebilme yetkisine sahip kurumlar yaratmanın gerekçelerinin, yangın yada deprem gibi bir afet sonrasında hayatı tehlikeye atılan  insanlara nasıl hesap verileceği  tüm kamu oyuna açıklanması gerekmektedir.

Meslek Kurslarının bulundukları binalarda, BAR, PAVYON, BİRAHANE, KIRAATHANE ve benzeri yerlerin olmaması gerekmektedir. Bu tür işletmelerin bulunduğu binalarda eğitim merkezi açılamaz. Müracaat eden herhangi bir eğitim kurumu bu mekan için Milli Eğitim Bakanlığından izin alamaz.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin nasıl bir mekanda eğitim vereceği belli değildir.  Anlaşma yapacakları şirketlerin, fabrikaların bulunduğu binalarda bu tür işletmelerin bulunması hatta masaj salonu adı altında beyaz kadın ticareti yapan bir işletmenin de bu binada olma ihtimali mümkündür. Hizmet İçi Eğitim Merkezleri OTELLER ‘de de eğitim faaliyeti düzenleyebilirler. İçerisinde alkollü içecek servisi yapılan ve hatta fuhuş yuvası olarak faaliyet gösteren bir otelin bünyesinde eğitim yapabilmek yetkisine sahip kurumlar yaratmanın gerekçelerinin tüm kamu oyuna açıklanması gerekmektedir.

Meslek kursları periyodik zamanlarda İlköğretim Müfettişleri tarafından ayrıntılı bir şekilde denetlenmektedirler. Eğitim verdiğimiz sınıflarımızda yada diğer mekanlarda yapacağımız en ufak bir değişiklik dahi eğitim faaliyetimizin askıya alınması ve kuruluş aşamasında gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerin yeniden yapılması anlamına gelmektedir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin birden fazla şirket, fabrika veya otellerin  bünyesinde yapacakları eğitimler belirli adresleri olmayacaklarından İlköğretim Müfettişlerinin denetim ve gözetiminde olmayacağından dolayı denetlenmesi de mümkün olamayacaktır. Haksız rekabete yol açan bu durumun nasıl giderileceği açıklanması gereken başka bir husustur.

Mesleki kurslarda eğitmenler gerek kurum müdürleri tarafından gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gözetim ve denetim altında eğitim verirler.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin vereceği eğitimler ve eğitim personeli kontrol ve denetimden uzak bir ortamlarda eğitim vereceklerinden ( nerede eğitim verecekleri belli olmadığından ) denetimsiz ve kontrolsüz bir eğitim ortamı oluşumuna zemin hazırlanmaktadır.

Mesleki kurslar mali açıdan kayıt altında faaliyet gösteren kurumlardır. Günün hangi saatinde, hangi kursiyere eğitim verildiği gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı tarafından her an denetime açık bir konu olduğundan mesleki kurslarda vergi ziyanı asgari seviyede gerçekleşmektedir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin kontrolü mümkün olmayan birden fazla mekanda, hangi zaman dilimlerinde eğitim vereceği belli olmadığından vergi kaybının azami seviyede olacağı bir ortam yaratılmış olup, kayıt dışı ekonomi  oluşmasına zemin hazırlanarak vergisini ödeyen meslek kurslarına karşı haksız rekabet ortamı oluşturulduğu görüşümüzü kamu oyu ile paylaşmak isteriz.

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri yönetmeliği bu haliyle kullanıldığında art niyetli işletmeciler ve bürokratlar tarafından devletin kaynakları kötüye kullanılacaktır. ( (Yetkililerimiz sivil toplum örgütümüzü çağırdıkları takdirde bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır. Hizmet İçi Eğitim Merkezleri yönetmeliği çıkmadan önce biz bu hususu açıklamaya çalışmıştık. Ancak yeterince dinlenmediğimiz kanaatine vardık.)

Mesleki kurslarda kurs merkezinin dışında herhangi bir mekanda irtibat bürosu açmak yasaktır. Eğer başka bir mekanda eğitim yeri ve derslik oluşturulacak ise bu mekan şube şeklinde açılmalı, bu mekan için ayrı bir müdür, ayrı eğitim personeli atanmak zorundadır.

Devletimizin eğitim sektörü için bir taraftan kendi koyduğu koşulları öbür taraftan kendi eliyle yok etmesi eğitim sektöründe telafisi olmayan yaralar açacaktır.

Ancak ; Hizmet  İçi Eğitim Merkezlerinde bu şartlar aranmamaktadır. Böylece eşitlik ilkesine aykırı davranılarak haksız rekabete yol açılmaktadır.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN dershaneler konusunda BÜYÜK BİR GARABET YAŞANIYOR ifadesini kullanmıştır. Bu yönetmelik ile eğitim sektörü içerisinde ayrı bir GARABET yaşanacaktır.

Bu yönetmelikle kontenjanı belli olmayan, denetimden uzak kurumlar yaratarak çok ciddi bir EĞİTİM ve SERTİFİKA KİRLİLİĞİ yaratılacağını düşünmekteyiz.

Saygılarımızla…

Hilmi ALPAN

ÖZ-KUR-DER

Yönetim Kurulu Başkanı

Program İlavelerinden Müfettiş Raporları Kaldırıldı

Sayı:36

Konu: Program İlavelerinde Müfettiş Raporu Kaldırıldı

10/08/2006

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Üyelerimizle yaptığımız bölge toplantılarında program ilavesi hususunda bir konuda genel istek oluşmuştur.

Aynı nitelikte olan kurs türlerinde program ilavesi yaparken;

 1. Kontenjan değişmediği sürece,
 2. Kursun tür ve niteliğine göre aynı araç – gereç, laboratuar kullanıldığında;

Müfettiş görevlendirilmesi yapılmadan kurumlarımızın ilgili programı ve öğretmen teklifini yaparak Valilik oluruyla, Bakanlığımıza bilgi verilerek, program ilavesinin yapılması istenmektedir.

Makamınızca da Uygunsa;

Yönetmelikte gerekli düzeltmenin yapılması kurumlarımızın iş ve işleyişini rahatlatacaktır.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Hilmi ALPAN

ÖZ-KUR-DER

Yön.Kur.Bşk.                                                                                  

EKİ: Aynı kurs niteliklerini gösterir örnek liste.

 

 

 

 

Almanya ile Derneğimiz Arasında Bilgisayar Pasaportu Anlaşması Yapıldı.

XPERT / AVRUPA BİLGİSAYAR PASAPORTU

(Daha fazla bilgi için : www.xpert.online.de)

The Xpert

Avrupa Bilgisayar Sınav Geçme Kurs Sistemi, ofis uygulamaları ortamındaki mevcut uygulamalı programlarda bilgi ve pratik becerilerin tamamını öğretmeyi amaçlar. Sistem sekiz modülden oluşmaktadır. Her bir modül bütün Avrupa da standartlaştırılmış bir sınavla tamamlanır.

         Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu aşağıdaki zorunlu modüllerin başarılı tamamlanmasından sonra verilir.

         Bunlar

        a.Basic EDP (Temel Bilgisayar)

        b.Basic Wordprocessing (Temel Metin Hazırlama

        c.İnternet Basics (Temel İnternet)

Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu ileri düzeyde (master) aşağıdaki seçmeli ders / sınavlardan en az iki isteğe bağlı modülün kazanımından sonra elde edilir. 

 1. Database application (Veri Bankası Kullanımı)
 2. Spreadsheets (Tablo Hesaplama)
 3. Professional Wordprocessing (Profesyonel Metin Hazırlama)
 4. Presentation (Sunum)
 5. Communication (İletişim)

       Kimler Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaport’u alır?

14 yaşını dolduran kişiler,

En az ilköğretim mezunu olan kişiler,

M.E.B. onaylı işletmenlik sertifikası olan kişiler.  

      Sınav Sistemlerinin Özellikleri

 1. Sınavlar Türkçe yapılacaktır.
 2. Sınavlar ilk aşamada online değil, Milli Eğitim Bakanlığı sınav sistemine benzer şekilde tek oturumda yapılacaktır. Her oturumda başarılı olan kursiyer bir sertifika alır.
 3. Sertifika ve pasaportlar İngilizce, Almanca ve Türkçe baskılı olacaktır.
 4. Sınavlarda sınav merkezleri 1. değerlendirici (First Corrector) yanısıra dernekten onay alarak iki gözetmen bulundururlar.
 5. Sınavlarda eğitim noktaları dernekten onay alarak 1. değerlendirici (First Corrector) ve 2 gözetmen bulundururlar.

Sınav ücretleri:

 1. Kursiyer “Xpert European Computer Passport” Avrupa Bilgisayar Pasaportu belgesini alabilmek için zorunlu 3 sınava girer. Kursiyer her sınav sonunda 1 (bir) sertifika alır. Her sınav Türkiye’de €25 (EURO) dur. Toplam 3 sınav 3 sertifika bedeli € 75 (Euro) dur. Sınav merkezi / Eğitim noktası her sınav için € 12 (Euro) olmak üzere toplam bedel € 36 (Euro) yu yetkili Xpert Türkiye Sınav Merkezi (ÖZ-KUR-DER) ne gönderir. (Sınav için Hesap Numarası ve banka adı sizlere daha sonra bildirilecektir.)

Not: Sınav ücretlerine KDV dahil değildir.

 1. Kursiyer “Xpert European Computer Passport Master” Avrupa Bilgisayar Pasaportu İleri Düzey belgesini alabilmek için 5 seçenekli modülden enaz 2 sınava girer. Kursiyer her sınav sonucunda ileri düzeyde sertifika alır. Her sınav  Türkiye’de € 25 (Euro) dur. Toplam 2 sınav 2 ileri düzey sertifika bedeli € 50 (Euro) dur. Sınav merkezi / Eğitim noktası her sınav için € 12 (Euro) olmak üzere toplam bedel € 24 (Euro) yu yetkili Xpert Türkiye Sınav Merkezi (ÖZ-KUR-DER) ne gönderir. (Sınav için Hesap Numarası ve banka adı sizlere daha sonra bildirilecektir.)

Not: Sınav ücretlerine KDV dahil değildir.   

Özet: Her iki pasaportu alabilmek için kursiyer toplam 2 si ileri düzey olmak üzere 5 sınava girer. Kursiyerden alınacak toplam ücret € 125 (Euro) + KDV’ dir. Bu ücretin € 75 (Euro) + € 50 (Euro) şeklinde ayrı ayrı alınması tavsiye edilir.

Kimler XPERT Avrupa Bilgisayar Pasaportu Sınav Merkezi olabilir? 

 1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olan 625 Sayılı Yasaya tabi kurslar,
 2. Derneğimiz ÖZ-KUR-DER üyesi olanlar,
 3. Web sitemizdeki (www.ozkurder.com veya www.ozkurder.org  veya www.ozkurder.net ) ilkelere printe edip, imzalayıp kaşeleyen üyelerimiz,
 4. Kurumunun kapısına “KURUMUMUZ ÖZ-KUR-DER ÜYESİDİR” ibaresi yazılı olan levhayı takan üyelerimiz,
 5. Dernek aidat borcu olmayan üyelerimiz,
 6. Lisans destekleme bağış bedeli € 300 (Euro) dernek hesabına yatıran üyelerimiz.

Örgütler Neden Sürekli Gelişmelidir?

İster özel sektör işletmeciliği, isterse devlet örgütü olsun, kuruluş amaçları insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Özel sektör kâr amacıyla kurulmuş olmakla birlikte, özel sektörün varlıklarını sürdürebilmesi için müşterilerini noksansız hoşnut etmeleri ve onların beğenisini kazanmaları gerekir. Devlet örgütleri kâr amacıyla kurulan özel sektörlerinden bu yönüyle ayrılsalar da, devletlerin temel amacı da yurttaşlarının en yüksek düzeyde mutluluğu sağlamaktır. Bu bağlamda devletlerin varlık ve geleceğinin teminat altına alınmasında, vatandaşlarının devlet hizmetlerinden memnuniyet dereceleri önemli bir rol oynamaktadır.

Bir örgütü değişmeye iten en önemli unsur insan olduğuna göre, insanların istek ve beklentilerinin zamanında tespit edilerek ona göre önlemlerin alınması, örgütlerin bekaları açısından önem arz etmektedir.

Hiçbir örgüt, kendi iştigal alanında konulan standartlara sahip değilse, varlığını uzun süre devam ettiremez. Günümüzde ancak, çağın ve çağın ötesindeki talepleri karşılayabilecek öngörüde bulunabilen örgütler varlıklarını sürdürebilirler. Bu da değişim ihtiyacını önceden fark edip gerekli tedbirleri almakla mümkün olabilir. Netice itibarıyla, gelişmeye ayak uyduramayan, çağın gerisinde kalan örgütlerin ayakta kalma ihtimalleri bulunmamaktadır

 

Özel Öğretimin Önemi

Toplumların gelişmesinde eğitimin önemi çok büyüktür. Gelişmişlikte eğitim sürecini göz ardı etmek mümkün değildir. Gelişmişliğin bu sürecinde özel öğretimin payını görememezlikten gelemeyiz; bu mümkün de değildir.

Ülkelerin kalkınmasındaki en büyük payın, nitelikli insan gücünde olduğunu da göz ardı etmek mümkün değildir. Demokratik sistemlerde her tür eğitime yer verilmiş olmanın sebeplerinden birisinin bu olduğu inancındayım. Bu sebepledir ki; özel öğretim denince “Nitelikli eğitim” akla gelmektedir.

Nedir bu nitelikli eğitim? Neden bu kadar toplumların gelişmesinde önemli yer tutmaktadır?

Prof. Dr. Mahmut Tezcan “Nitelikli Eğitim-Öğretim, bireyler temel bilgi ve becerilerini öğrenmiş, yeteneklerini ortaya çıkarmış, gördüklerini, düşündüklerini istenilen ortamlarda rahatlıkla söyleyebilen; kendi kendisine fikir üretebilen, problem çözmede başkalarından yardım istemeyecek şekilde yetiştirilmiş olurlar.”

Özel öğretim kurumlarının, devlet okullarının bazılarına oranla fiziki yapı bakımından, ders araç ve gereci bakımından ve personel bakımından daha avantajlı durumda olduğunu söylemek mümkündür.

Atatürk, daha 1925 yılında T.B.M.M.’nin açılış konuşmasında varlıklı kimselerin çocuklarını özel okullar yoluyla eğitmelerini tavsiye etmiştir. (1) Ancak, ne var ki, özel öğretimin önemi dolayısıyla yalnız varlıklı aileler değil, orta halli aileler de, çocuklarını özel öğretime göndermektedirler.

Özel öğretimi bu derece önemli kılan husus nedir? Bu husus yine konunun uzmanlarından olan Prof. Dr. Mahmut Tezcan’dan dinleyelim

“Özel okulların olumlu olarak nitelendirdiğimiz yönü, başarılı öğrenci yetiştirilmesidir. Bu okullarda tam gün eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ders araç-gereç bakımından iyi donanımlıdırlar. Sınıflardaki öğrenci sayısı daha azdır. Spor salonları, kitaplıklar, bilgisayarları mevcuttur. Bu nedenledir ki, öğrencileri daha başarılıdır.”

Özel okulların Anadolu’nun bütün illerinde hatta büyük ilçelerinde dahi açılmış olması dengeyi özel okullar lehine çevirmiştir.

1962 yılında toplanan M. Eğitim (7.şurası) in almış olduğu kararlar Atatürk’ün tavsiyesi doğrultusunda olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu karara gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır.

 • Eğitilecek çağ nüfusunun çokluğu ve sınıfların kalabalık oluşu,
 • Taşradan kentlere göçün hızlanarak artış göstermesi,
 • Devletin mali kaynaklarının yetersizliği nedeniyle yeterince yeni okullar yaptıramayacak oluşu. (2)

Şimdilerde “8 yıllık ilköğretim okulları” nın da devreye girmesiyle özel okulların önemi bir kat daha artmıştır. Bu nedenle, devletin yükü hafifletilmiş olacak, hem de nitelikli insan gücü daha da artmış olacaktır.

1-2 ) Prof. Dr. Mahmut Tezcan: Özel Okulların Eğitimi