TÜM ÖZEL ÖĞRETİM KURSLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDY CENTRES IN TURKEY

Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı Kat:1 No:7/22 Kızılay/ANKARA Tel / Fax: (0312) 430 35 72

www.ozkurder.com                               www.ozkurder.org                           www.ozkurder.net

                           

 

DERNEĞİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SONUÇLANDIRDIĞI VEYA TALEP OLARAK İLGİLİ MAKAMA BİLDİRMİŞ OLDUĞU GÖRÜŞLER

 

(Faaliyet Raporu)

SAYGIDEĞER MESLEKTAŞLARIM,

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bir EĞİTİM,
 • Yüreği insan sevgisiyle dolu, kişilikli, kendine güvenen bir İNSAN,
 • Ailesini, milletini ve vatanını seven iyi bir VATANDAŞ,
 • Hem kendisine hem de toplumun mutluluğuna katkıda bulunabilen,
 • Araştırmacı düşünen ve daha ileri seviyede teknik, diğer ulusları zengin dil yapısıyla takip edebilme yeteneğine kavuşturabilmek ve iyi bir meslek adamı yetiştirmek için eli her zaman öpülesi tecrübeli öğretmen ve idareci kadromuzla birlik ve beraberlik ilkesiyle, inanarak, güvenerek, saygı duyarak hep birlikte bir çatı altında birleşerek bürokratik haksız rekabet, ekonomik problemler, sosyal güvenlik, hizmet içi eğitim, sosyal haklar gibi çeşitli sorunlarımızı çözmemiz için; Türkiye çapında tam bir birlik, beraberlik içerisinde kadrolaşma ve büyüme hedefiyle alınan kararlar doğrultusunda derneğimiz de bu sorunların yakın takipçisi olacaktır.

Mesleki sorunlarımızın ülke ve toplum sorunlarından bağımsız olmadığı görüşünden hareketle, bağımsız farklı görüş ve eğilimlerin kendisine ifade etmesine açık, çoğulcu katılımcı, yapısıyla; mesleğimizin bağımsızlığını öne çıkaran, meslek mensupları arasında rekabeti değil dayanışmayı gerçekleştirmek için;

 • Mesleki ve toplumsal kültürü geliştirmeyi,
 • Mesleğin ahlâki (etik) kurallarını öne çıkarmayı
 • İnsani olarak kendimizi, mesleki olarak toplumun yararını öne çıkaran bir anlayışı ve buna bağlı olarak mesleğimizin toplum nezdinde saygın olabilmesi için mesleki bilgilenmenin yanı sıra özellikle emeği ile geçinen insanların çalışma ve yaşamlarını direk ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda mesleki bilgilerimizin ışığında Sivil toplum örgütlenmeleri ile birlikte çalışma yapan, çözüm üreten ve bu konuların takipçisi olmayı;

Bütün meslektaşlarımızı birlikte çalışmaya ve üretmeye çağırıyoruz. Biliyoruz ki; bir kişinin eksik olması bir sesin eksik olmasıdır.       

Değerli Meslektaşlarım;

Yapmış olduğumuz dernek faaliyetlerinden bazıları aşağıdadır:

 • Genel merkezin iç yerleşim düzeni kuruldu (Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı No:7/6 Kızılay/ANKARA adresinde). Bütün dernek faaliyetlerinin tek bir adres altında yürütülmesine başlandı ve devam etmektedir.
 • Dernek üyesi kursların, kapılarına asılmak üzere ÖZ-KUR-DER kapı levhaları yaptırıldı. Ayrıca, üye kurumlara Üyelik Sertifikaları verilmeye başlandı.
 • Her branştaki kursların derneğimize üye olmaları için çaba gösterilmiştir.
 • Bölge toplantıları yapılarak kursların problemleri tartışılmış ve kurulan alt komisyonlarla sektörel problemlerimizin tespiti yapılmış; bunlardan bir kısmı giderilmiş, diğerlerinin de giderilmesi için stratejiler belirlenmiştir.
 • Kaçak faaliyet gösteren kurs adı altında çalışan firmalar Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Valiliklere şikâyet edilerek suç duyurusunda bulunuldu. Bir kısmı kapattırıldı, bir kısmı yasal kurs haline getirildi.
 • Maliye Bakanlığının kurumlardan aldığı ruhsat harcı derneğimizin çalışmaları sonucu meslek kurslarının gelişmesi için kaldırıldı.
 • Derneğimiz bünyesinde Muhasebe Mali Müşavirlik, Danışmanlık birimi oluşturulmuştur.
 • Derneğimiz tarafından haksız rekabetle ilgili olarak davalar açılmış takip edilmektedir.
 • Derneğimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülerek aynı nitelikli kurslarda program ilavelerinde denetim elemanı raporu aranması kaldırılmış, Valilik oluruyla verilmesi sağlanmıştır.
 • Derneğimiz tarafından M.E.B ile görüşülerek Halk Eğitim Merkezlerinin , Çıraklık Yaygın Eğitimin programlarının 5580 sayılı yasaya tabi kurumlarca kullanılması sağlanmış.
 • Derneğimiz tarafından TOBB ile işbirliği yapılarak belediyelerden ruhsat alınmaması ve harç ödenmemesi sağlanmıştır.
 • Derneğimiz tarafından Maliye Bakanlığı nezdinde ciddi çalışmalar yapılarak KDV’nin %18 den %8’e indirilmesi sağlanmıştı YASADIGIMIZ KONOVİRUS  DÖNEMİNDE TOBB ile iş birliği yapılarak %8 den % 1’e indirilmesi sağlandı
 • Derneğimizin mücadelesi sonunda bir uygulama sınıfında 5 den fazla program yapılmaz şartı  kaldırıldı ve örgün eğitim kurumlarına uzaktan eğitim yapma izni alındı

 

BÜROKRATİK PROBLEMLER

 • Bakanlığımızca Mesleğimizi noksan eğitim ve çok ucuz fiyatla yürüten meslek mensuplarına engel olunamamıştır, bu amaçla ciddi denetimlere işlerlik kazandırılması arzumuzdur.
 • Özellikle son sınav yönergesinin kurslarımızın merkezi sistem sınavlarına müracaat yok denecek kadar az sayıda olmaktadır. Araştırmalarımıza göre bunun nedeni merkezi sistem sınavlarının başlangıcındaki düşüncesinden uzak ve hayret verici tutum ve davranış içerisinde, bilinçsiz ve eğiticilik ruhuna ayrıca ölçme-değerlendirmeye uygun olmayan bir şekilde yapıldığı gözlenmektedir. Bu da kamuoyunda Özel Öğretim Kursları Sertifikasına ilgisizliği (kurumlarımıza değil) ortaya koymaktadır. Bu da çok üzücü ve endişe verici bir konuma gelmiştir ki kayıt dışı sertifikalara eğilimi arttırmıştır.

Biz kurum sahipleri, kurumlarımızı daha nitelikli ve saygıdeğer bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapan kişiler olarak Milli Eğitim Bakanlığını yanımızda görmek isteriz.  Kurumlarımızın birbirlerine saygı duymaları, yaptıkları çalışmaları desteklemelerini ve yeni dönemin herkese bol kazançlı ve sağlıklı bir çalışma ortamında geçmesini diliyoruz.

 

 

 

                                                                                                    ÖZ – KUR – DER

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                     Hilmi ALPAN