Kurslara Ağır Darbe

ÖZ-KUR-DER

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLAR, DERSANELER ve ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDY CENTRES IN TURKEY

Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı Kat:1 No:7/6 Kızılay/ANKARA Tel / Fax: (0312) 430 35 72

HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNİN STK’ LARIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDEN ÇIKMARILMASI KURSLARA AĞIR DARBE VURMUŞ VE HAKSIZ REKABET YARATMIŞTIR.

‘KONU İLE İLGİLİ İTİRAZ DİLEKÇEMİZ YETKİLİLERE AŞAĞIDAKİ METİN İLE SUNULMUŞTUR’

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm mesleki kursların bağlı bulunduğu derneğimizin üyeleri ile muhtelif illerde yapılan bölge toplantılarında ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ve HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ incelenmiş olup, aşağıda belirtilen hususlarda ciddi sorunlar ve haksız rekabet ortamı doğacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Yönetmelik hazırlama çalışmaları aşamasında hazırlanan yönetmeliklerin tek bir isim altında MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR VE HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ olarak belirlenmesi ve kursların ve hizmet içi eğitim merkezlerinin tek bir yönetmelik ile standarda bağlanması gerekliliğini belirtmiş olmamıza rağmen iki ayrı yönetmelik hazırlanmış ve meslek kurslarının faaliyet alanları sınırlandırılarak haksız rekabet ortamı hazırlanmıştır.

Meslek kurslarımız kriz döneminde ekonomik mücadelelerine devam ederken, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığından izin almadan 5580 sayılı yasaya aykırı olarak DANIŞMANLIK adı altında faaliyet gösteren ve sayıları yaklaşık olarak 1500’e ulaşan kaçak kurslarla mücadele etmekte, bir yandan da eğitim yetkisi olmamasına rağmen paralı eğitim faaliyetlerinde bulunan DERNEKLER, VAKIFLAR, SENDİKALAR ve MESLEK ODALARI ile rekabet etmeye çalışmaktadırlar.

Bu kurumlara birde HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ’ nin eklenmesi meslek kurslarının geleceği açısından ( yatırımları, istihdamları, vergi ödemeleri vb. ) telafisi mümkün olmayacak önemli sorunlar doğuracaktır.

Meslek Kurslarımız ile Hizmet İçi Eğitim Merkezleri  karşılaştırıldığında ;

Meslek Kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen belirli bir öğrenci kontenjanı ile çalışmaktadırlar. Bu kontenjanın üzerinde öğrenci-kursiyer almaları ve eğitim vermeleri mümkün değildir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği incelendiğinde bu kurumların şirket, fabrika ve otellerin bünyesinde oluşturacakları derslikler için kontenjan diye bir kavram olmadığı görülmekte, bu durum çok ciddi bir haksız rekabet ortamı yaratmaktadır.

Meslek Kursları, eğitim verdikleri sınıflar ve kursiyerlerin kullanımına açık diğer mekanları için ( Müdür Odası, Kurucu Odası, Büro + Arşiv, Öğretmeler Odası, Tuvalet Sayıları, Kantin Bölümü, Atatürk Köşesi, Yangın Merdiveni vb. ) Milli Eğitim Müdürlüğünden, Bayındırlık Bakanlığından, İl Sağlık Müdürlüğünden ve İl İtfaiye Müdürlüğünden izin mahiyetinde raporlar alarak faaliyet gösterirler.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezleri anlaşma yapacakları şirketlerin, fabrikaların yada otellerin bünyesinde, standartlara uygun olup olmadığı belli olmayan sınıflarda,  yangın ve/veya deprem için güvenirliği belli olmayan mekanlarda eğitim verebilme yetkisine sahip olmaktadırlar. Kursiyerlerin can güvenliğinin sorgulanabileceği bu sağlıksız ortamlarda eğitim verebilme yetkisine sahip kurumlar yaratmanın gerekçelerinin, yangın yada deprem gibi bir afet sonrasında hayatı tehlikeye atılan  insanlara nasıl hesap verileceği  tüm kamu oyuna açıklanması gerekmektedir.

Meslek Kurslarının bulundukları binalarda, BAR, PAVYON, BİRAHANE, KIRAATHANE ve benzeri yerlerin olmaması gerekmektedir. Bu tür işletmelerin bulunduğu binalarda eğitim merkezi açılamaz. Müracaat eden herhangi bir eğitim kurumu bu mekan için Milli Eğitim Bakanlığından izin alamaz.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin nasıl bir mekanda eğitim vereceği belli değildir.  Anlaşma yapacakları şirketlerin, fabrikaların bulunduğu binalarda bu tür işletmelerin bulunması hatta masaj salonu adı altında beyaz kadın ticareti yapan bir işletmenin de bu binada olma ihtimali mümkündür. Hizmet İçi Eğitim Merkezleri OTELLER ‘de de eğitim faaliyeti düzenleyebilirler. İçerisinde alkollü içecek servisi yapılan ve hatta fuhuş yuvası olarak faaliyet gösteren bir otelin bünyesinde eğitim yapabilmek yetkisine sahip kurumlar yaratmanın gerekçelerinin tüm kamu oyuna açıklanması gerekmektedir.

Meslek kursları periyodik zamanlarda İlköğretim Müfettişleri tarafından ayrıntılı bir şekilde denetlenmektedirler. Eğitim verdiğimiz sınıflarımızda yada diğer mekanlarda yapacağımız en ufak bir değişiklik dahi eğitim faaliyetimizin askıya alınması ve kuruluş aşamasında gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerin yeniden yapılması anlamına gelmektedir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin birden fazla şirket, fabrika veya otellerin  bünyesinde yapacakları eğitimler belirli adresleri olmayacaklarından İlköğretim Müfettişlerinin denetim ve gözetiminde olmayacağından dolayı denetlenmesi de mümkün olamayacaktır. Haksız rekabete yol açan bu durumun nasıl giderileceği açıklanması gereken başka bir husustur.

Mesleki kurslarda eğitmenler gerek kurum müdürleri tarafından gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gözetim ve denetim altında eğitim verirler.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin vereceği eğitimler ve eğitim personeli kontrol ve denetimden uzak bir ortamlarda eğitim vereceklerinden ( nerede eğitim verecekleri belli olmadığından ) denetimsiz ve kontrolsüz bir eğitim ortamı oluşumuna zemin hazırlanmaktadır.

Mesleki kurslar mali açıdan kayıt altında faaliyet gösteren kurumlardır. Günün hangi saatinde, hangi kursiyere eğitim verildiği gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı tarafından her an denetime açık bir konu olduğundan mesleki kurslarda vergi ziyanı asgari seviyede gerçekleşmektedir.

Ancak ; Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinin kontrolü mümkün olmayan birden fazla mekanda, hangi zaman dilimlerinde eğitim vereceği belli olmadığından vergi kaybının azami seviyede olacağı bir ortam yaratılmış olup, kayıt dışı ekonomi  oluşmasına zemin hazırlanarak vergisini ödeyen meslek kurslarına karşı haksız rekabet ortamı oluşturulduğu görüşümüzü kamu oyu ile paylaşmak isteriz.

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri yönetmeliği bu haliyle kullanıldığında art niyetli işletmeciler ve bürokratlar tarafından devletin kaynakları kötüye kullanılacaktır. ( (Yetkililerimiz sivil toplum örgütümüzü çağırdıkları takdirde bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır. Hizmet İçi Eğitim Merkezleri yönetmeliği çıkmadan önce biz bu hususu açıklamaya çalışmıştık. Ancak yeterince dinlenmediğimiz kanaatine vardık.)

Mesleki kurslarda kurs merkezinin dışında herhangi bir mekanda irtibat bürosu açmak yasaktır. Eğer başka bir mekanda eğitim yeri ve derslik oluşturulacak ise bu mekan şube şeklinde açılmalı, bu mekan için ayrı bir müdür, ayrı eğitim personeli atanmak zorundadır.

Devletimizin eğitim sektörü için bir taraftan kendi koyduğu koşulları öbür taraftan kendi eliyle yok etmesi eğitim sektöründe telafisi olmayan yaralar açacaktır.

Ancak ; Hizmet  İçi Eğitim Merkezlerinde bu şartlar aranmamaktadır. Böylece eşitlik ilkesine aykırı davranılarak haksız rekabete yol açılmaktadır.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN dershaneler konusunda BÜYÜK BİR GARABET YAŞANIYOR ifadesini kullanmıştır. Bu yönetmelik ile eğitim sektörü içerisinde ayrı bir GARABET yaşanacaktır.

Bu yönetmelikle kontenjanı belli olmayan, denetimden uzak kurumlar yaratarak çok ciddi bir EĞİTİM ve SERTİFİKA KİRLİLİĞİ yaratılacağını düşünmekteyiz.

Saygılarımızla…

Hilmi ALPAN

ÖZ-KUR-DER

Yönetim Kurulu Başkanı