Örgütler Neden Sürekli Gelişmelidir?

İster özel sektör işletmeciliği, isterse devlet örgütü olsun, kuruluş amaçları insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Özel sektör kâr amacıyla kurulmuş olmakla birlikte, özel sektörün varlıklarını sürdürebilmesi için müşterilerini noksansız hoşnut etmeleri ve onların beğenisini kazanmaları gerekir. Devlet örgütleri kâr amacıyla kurulan özel sektörlerinden bu yönüyle ayrılsalar da, devletlerin temel amacı da yurttaşlarının en yüksek düzeyde mutluluğu sağlamaktır. Bu bağlamda devletlerin varlık ve geleceğinin teminat altına alınmasında, vatandaşlarının devlet hizmetlerinden memnuniyet dereceleri önemli bir rol oynamaktadır.

Bir örgütü değişmeye iten en önemli unsur insan olduğuna göre, insanların istek ve beklentilerinin zamanında tespit edilerek ona göre önlemlerin alınması, örgütlerin bekaları açısından önem arz etmektedir.

Hiçbir örgüt, kendi iştigal alanında konulan standartlara sahip değilse, varlığını uzun süre devam ettiremez. Günümüzde ancak, çağın ve çağın ötesindeki talepleri karşılayabilecek öngörüde bulunabilen örgütler varlıklarını sürdürebilirler. Bu da değişim ihtiyacını önceden fark edip gerekli tedbirleri almakla mümkün olabilir. Netice itibarıyla, gelişmeye ayak uyduramayan, çağın gerisinde kalan örgütlerin ayakta kalma ihtimalleri bulunmamaktadır