Almanya ile Derneğimiz Arasında Bilgisayar Pasaportu Anlaşması Yapıldı.

XPERT / AVRUPA BİLGİSAYAR PASAPORTU

(Daha fazla bilgi için : www.xpert.online.de)

The Xpert

Avrupa Bilgisayar Sınav Geçme Kurs Sistemi, ofis uygulamaları ortamındaki mevcut uygulamalı programlarda bilgi ve pratik becerilerin tamamını öğretmeyi amaçlar. Sistem sekiz modülden oluşmaktadır. Her bir modül bütün Avrupa da standartlaştırılmış bir sınavla tamamlanır.

         Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu aşağıdaki zorunlu modüllerin başarılı tamamlanmasından sonra verilir.

         Bunlar

        a.Basic EDP (Temel Bilgisayar)

        b.Basic Wordprocessing (Temel Metin Hazırlama

        c.İnternet Basics (Temel İnternet)

Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu ileri düzeyde (master) aşağıdaki seçmeli ders / sınavlardan en az iki isteğe bağlı modülün kazanımından sonra elde edilir. 

 1. Database application (Veri Bankası Kullanımı)
 2. Spreadsheets (Tablo Hesaplama)
 3. Professional Wordprocessing (Profesyonel Metin Hazırlama)
 4. Presentation (Sunum)
 5. Communication (İletişim)

       Kimler Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaport’u alır?

14 yaşını dolduran kişiler,

En az ilköğretim mezunu olan kişiler,

M.E.B. onaylı işletmenlik sertifikası olan kişiler.  

      Sınav Sistemlerinin Özellikleri

 1. Sınavlar Türkçe yapılacaktır.
 2. Sınavlar ilk aşamada online değil, Milli Eğitim Bakanlığı sınav sistemine benzer şekilde tek oturumda yapılacaktır. Her oturumda başarılı olan kursiyer bir sertifika alır.
 3. Sertifika ve pasaportlar İngilizce, Almanca ve Türkçe baskılı olacaktır.
 4. Sınavlarda sınav merkezleri 1. değerlendirici (First Corrector) yanısıra dernekten onay alarak iki gözetmen bulundururlar.
 5. Sınavlarda eğitim noktaları dernekten onay alarak 1. değerlendirici (First Corrector) ve 2 gözetmen bulundururlar.

Sınav ücretleri:

 1. Kursiyer “Xpert European Computer Passport” Avrupa Bilgisayar Pasaportu belgesini alabilmek için zorunlu 3 sınava girer. Kursiyer her sınav sonunda 1 (bir) sertifika alır. Her sınav Türkiye’de €25 (EURO) dur. Toplam 3 sınav 3 sertifika bedeli € 75 (Euro) dur. Sınav merkezi / Eğitim noktası her sınav için € 12 (Euro) olmak üzere toplam bedel € 36 (Euro) yu yetkili Xpert Türkiye Sınav Merkezi (ÖZ-KUR-DER) ne gönderir. (Sınav için Hesap Numarası ve banka adı sizlere daha sonra bildirilecektir.)

Not: Sınav ücretlerine KDV dahil değildir.

 1. Kursiyer “Xpert European Computer Passport Master” Avrupa Bilgisayar Pasaportu İleri Düzey belgesini alabilmek için 5 seçenekli modülden enaz 2 sınava girer. Kursiyer her sınav sonucunda ileri düzeyde sertifika alır. Her sınav  Türkiye’de € 25 (Euro) dur. Toplam 2 sınav 2 ileri düzey sertifika bedeli € 50 (Euro) dur. Sınav merkezi / Eğitim noktası her sınav için € 12 (Euro) olmak üzere toplam bedel € 24 (Euro) yu yetkili Xpert Türkiye Sınav Merkezi (ÖZ-KUR-DER) ne gönderir. (Sınav için Hesap Numarası ve banka adı sizlere daha sonra bildirilecektir.)

Not: Sınav ücretlerine KDV dahil değildir.   

Özet: Her iki pasaportu alabilmek için kursiyer toplam 2 si ileri düzey olmak üzere 5 sınava girer. Kursiyerden alınacak toplam ücret € 125 (Euro) + KDV’ dir. Bu ücretin € 75 (Euro) + € 50 (Euro) şeklinde ayrı ayrı alınması tavsiye edilir.

Kimler XPERT Avrupa Bilgisayar Pasaportu Sınav Merkezi olabilir? 

 1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olan 625 Sayılı Yasaya tabi kurslar,
 2. Derneğimiz ÖZ-KUR-DER üyesi olanlar,
 3. Web sitemizdeki (www.ozkurder.com veya www.ozkurder.org  veya www.ozkurder.net ) ilkelere printe edip, imzalayıp kaşeleyen üyelerimiz,
 4. Kurumunun kapısına “KURUMUMUZ ÖZ-KUR-DER ÜYESİDİR” ibaresi yazılı olan levhayı takan üyelerimiz,
 5. Dernek aidat borcu olmayan üyelerimiz,
 6. Lisans destekleme bağış bedeli € 300 (Euro) dernek hesabına yatıran üyelerimiz.