Meslek Edindirmenin Önemi

Gençlerimiz için iş bulmak mı önemli? Gösterişli diplomalar alıp, boşta kalmak mı?

Almanya kalkınmasını, mesleğe yönlendirmeyi ilkokulda yaparak sağladı. Bizde ise üretime yönelmeden yıllar süren okullar ve üniversite, nüfusun çoğunu üretimden koparıyor. Tüketime sevkediyor. Bu sonuç, mesleğe yönlendirmenin erken yaşta başlaması ve pratik meslek kursları ile sağlanmıştır.

Herkes işine erken yaşta kavuşmalı; eğitimini meslek içinde sürdürme ve ilerleme şansına da sahip olmalı. Milletin katrilyonlar ve gençlerin altın yılları boşa harcanarak; diplomalı işsizler yetiştirmek, ülkeyi batırıyor.

Her çeşit liselerin yüzde doksanını; uygulamalı meslek okullarına çevirmeli, bunlarda da üretime geçilmeli.

En az 181 değişik dalda pratik veren kurslar desteklenmeli. Çocuklar mesleğini öğrenip, yapmaya küçük yaşta başlamalılar. İşlerini iyi yapanlar sivrilip, o dalda en yüksek eğitimleri alabilmelidir. herkesin yöneleceği meslek grubu, zorunlu eğitimin ortalarında belli edilip, o bilgilerin yoğunlaştırılması ve pratiğin başlatılması şarttır. Bizi uzay çağına ulaştıranlar; iyi giyinen, kendini kral sanan, hiç üretmeyen, hiç yararı olmayan, aristokrat özentileri değildir.

İnsanlığı aydınlatan ve ilerletenler, kendi dalında en ince bilgileri ve milyonlarca ayrıntıyı bilen, pratikte ustalaşmış, konusunda yıllarca yoğunlaşmış uzmanlardır.

Çıraklık, kalfalık, ustalık sistemi de, ahilik ve lonca düzeni de, devlete kapılanmaktan başka hiçbir şansı olmayan diplomalılar üreten sistemlerden iyidir.

Köylerde, şehirlerde, her sokakta, her apartmanda marangoza, mobilyacıya, muslukçuya, sucuya, pratik iş gören yüzlerce çeşit ustaya, onarıcıya şirketlerde bilgisayarı, muhasebeyi, yabancı dili, ithalatı-ihracatı iyi bilen yetişmiş elemana gerek duyuluyor. Bunlar yok! ama milyonlarca , Milli Eğitimin denetiminde olmayan dernek, vakıf ve belediyelerden yetersiz eğitimle ölçme, değerlendirmesi olmayan, kartvizit dağıtır gibi sözde sertifikalandırılan gençlerle, lise ve hatta üniversite bitirmiş işsiz genç var.

Bir takım dernek, vakıf ve belediyeler Milli Eğitimin denetim ve gözetiminde olmadan, amaçsız ve plansız, yetersiz, sözde eğitimcilerle kaçak eğitim yapacaklarına, üretime yönelik donanımları hazırlayarak ve kurarak bunları Milli Eğitimin ve eğitimde uzmanlaşmış meslek kurslarının emrine vererek insanlara ve devletimize daha faydalı olurlar.

Bilim ve teknik öğreniminin faaliyet merkezi okuldur.

M. Kemal ATATÜRK