Özel Öğretim Kurumları Kanununda Önemli Değişiklik!

Belediyeler, Üniversite(Sürekli Eğitim Merkezleri), Dernek ve Vakıf gibi kurumlar özel öğretim kurumlarının alanlarını ticari fırsat alanı olarak düşünüp tali işlere giremeyecekler.

Ödev Kapaklar? Meb

3 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yer alan 78. Maddeye EK Madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; okullar ve özel öğretim kursları hariç diğer tüm kurumlar, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak sınav organizasyonu düzenleyemeyecek. Belediyeler ise Bakanlıkça onaylanan işbirlikleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek olmak üzere ücretsiz kurslar açabilecek.

Ülkemizde herkes her işi yapar gibi bir yanlış anlayış mevcuttur. Alanında uzman olmayan kişi ve kuruluşların kaliteli hizmet ve ürün üretmesini beklememek gerekir. Kaliteli hizmet veya ürün üretemeyen kişi ve kuruluşlar, başta halk olmak üzere çalışanlarına ve ilgili sektöre ciddi zararlar vermektedir. Aynı zamanda dünya ile rekabet edecek sonuçlar alınmasını sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle ülkemizin kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması zorlaşmaktadır.

Ancak bazı güzel adımlar, kanuni düzenlemeler ile de olsa yapılma çabasının olması sevindiricidir. Buna iki örnek olarak; Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmaları ve Özel Öğretim Kanunundaki aşağıdaki değişiklik gösterilebilir.

Eğitim ve Öğretim bir ülkenin kalkınmasında tartışmasız en önemli konudur. Ülkemizde değişik konularda, kamuya açık eğitim vermeyen kurum neredeyse kalmadı.

Eğitim alan bir kişi, o konuyu bilmediği için eğitim alır. Zaten bilmediği bir konuda karar vermek durumundadır. Hal böyle olunca karar aşamasında çok sayıda yanlış seçenekle karşılaşmakta ve çok büyük oranla da kişi yanlış eğitim kurumunu(!) tercih etmektedir. Aldığı eğitimi bilmediği için de eğitimin işe yarar ya da yaramaz olduğunu eğitim esnasında anlayamaz. Eksik ve yanlış eğitim alarak mesleğini eksik ve yanlış yapmaya başlar veya zaten yetersiz olduğu için işe başlayamaz. Bu durum “gömleğin ilk düğmesi, son düğmesi” sürecinin başını oluşturmaktadır.

Neyse ki bu konuda herkesin her işi yapmaması, herkesin alanında kanuni, yetkin ve etik yapması için küçük ama önemli bir adım atıldı. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yer alan 78. Maddeye eklenen ek madde (Ek cümle: 31/10/2016 – KHK-678/34 md.) ile artık, İlgili madde: “Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. (Ek cümle: 31/10/2016 – KHK-678/34 md.) Belediyeler ise il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.(1)” şeklindedir.

 

Daha güzel adımların ve uygulamaların ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olmasını umut ediyoruz.