Faaliyet Raporu-2021

Derneğimizin Çabaları Sonuç Verdi

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde yapılan değişiklik  ile,

  • Kurslarımız açısından ciddi bir mağduriyete neden olan, 25. madde E  fıkrasında yer alan “Bir Uygulama Dersliğinde en fazla beş program uygulanır.hükmü kaldırılmıştır.

(Mülga cümle: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) (…)

  • Kurslarımızın yıllardır önemli bir talebi olan, özellikle pandemi ile zorunluluk haline gelen, uzaktan eğitim verebilmemizin  önü ek fıkra eklenerek açılmıştır.

(2) (Ek fıkra: 08.07.2021 tarihli ve 28008364 sayılı Makam Oluru) Uzaktan öğretim
yapacak çeşitli kurslarda ayrıca uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve
donanımlarının yer aldığı yeterli büyüklükte yayın odası bulunur.

Kurslarımıza bu kazanımların sağlanmasında yoğun çaba sarf eden,  Başkanımız Hilmi ALPAN’a, Yönetim Kurulumuza,  ayrıca bu konulardaki taleplerimizi dikkate alan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne TEŞEKKÜR EDERİZ.