“Güzellik Salonları Kimlere Teslim”

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPTIĞI İŞE BAKIN !

“GÜZELLİK SALONLARI KİMLERE TESLİM” 

İlgi a) 14 Kasım 2001 Tarih ve 24583 Sayılı Resmi Gazete

İlgi b) 12 Mayıs 2003 Tarih ve 25106 Sayılı Resmi Gazete 

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik karşısında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kursların (Halk Eğitim ve Özel Öğretim) mağduriyetleri.

İlgi a) Madde 4 – f şıkkı “Güzellik Uzmanı: Hizmet verdiği sahada eğitim gördüğüne dair diplomaya veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki verilen kurslardan alınmış kurs belgesine sahip olan kişi

İlgi a’ daki yönetmelikte “Güzellik Uzmanı” tanımlanırken Eğitim – öğretim, Ara Meslek Elemanı yetiştirme ve Yaygın Eğitime önem verilirken,

İlgi b) Madde 4 – ı şıkkı “Güzellik Uzmanı: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Güzelli Uzmanlığı meslek dalında ustalık belgesine sahip olan kişileri ve bu konuda önlisans veya lisans eğitimi düzeyinde diploması olanlar ile yurtdışında gördükleri eğitimlerinin ilgili mevzuat uyarınca denklikleri kabul edilmiş kişiler

İlgi b’ deki yönetmelikte “Güzellik Uzmanı” tanımlanırken Eğitim – öğretim, Ara Meslek Elemanı yetiştirme ve Yaygın Eğitim gözardı edilerek sınavsız verilen Ustalık Belgesi alan kişiler ödüllendirilmiştir.

Yönetmelikteki yanlış düzenlemeden dolayı halkımızın bu konuda eğitime – öğretime verdiği önem azalmıştır. İnsanlar bilgi almadan, tecrübe kazanmadan, kısa yoldan haksız bir şekilde iş hayatına yönelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kursları (Halk Eğitim ve Özel Öğretim) bitiren kursiyerlerin tekrar Devletimize olan güvenini kazanmak için ilgili yönetmelikte gerekli düzeltmenin yapılması gerekir.