etut-merkezleri-kapatiliyor

Etüt Merkezleri Kapatılıyor!

9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile etüt merkezlerinin kapatılması kararı alındı. Özel Öğretim Kurumu dönüşüm programı sürecinde olan etüt merkezlerini kapsamayan madde, etüt merkezilerine 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebilme hakkı verdi. İlgili madde aşağıdaki gibidir:

MADDE 6 :“Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”